Home Archieven & depots

Archieven & depots
Nationaal Monument Kamp Vught
Nationaal Monument Kamp Vught

Projectomschrijving: Inventarisatie van de aanwezige bouwfysische en klimaattechnische eigenschappen, onderzoek naar het functioneren van de klimaatinstallatie. Het doel van het onderzoek was het optimaliseren van het binnenklimaat in het depot, voor het behoud de aanwezige collectie en het voorkomen van bouwfysische randverschijnselen.

 

Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam
Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam

Projectomschrijving: Beoordeling van de nieuwbouwplannen voor het ondergrondse depot, vanuit bouwfysisch en klimaattechnisch oogpunt bezien. Het doel is om tot een optimaal behoud van de opgeslagen collectie te komen, waarbij kostbare energie zo efficient mogelijk gebruik wordt.

 

Depot Universiteit Wageningen
Depot Universiteit Wageningen

Projectomschrijving: Inventarisatie van de aanwezige bouwfysische en klimaattechnische eigenschappen, onderzoek naar het functioneren van de klimaatinstallatie, analyse van het binnenklimaat in het depot. Na de inventarisatie zijn concrete aanbevelingen aangedragen om het klimaat in het depot te optimaliseren voor collectiebehoud. Het depot bevat o.a. waardevolle en klimaatgevoelige foto's en boeken.

 

Regionaal Archief Tilburg
Regionaal Archief Tilburg

Projectomschrijving: Inventarisatie van de aanwezige bouwfysische en klimaattechnische eigenschappen, onderzoek naar het functioneren van de klimaatinstallatie, aandragen van concrete aanbevelingen om het klimaat te optimaliseren.

 

Museumdepot te Rotterdam
Museumdepot te Rotterdam
Projectomschrijving: Advisering met betrekking tot het binnenklimaat ten behoeve van conservering en verlaging van het energiegebruik. Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van collectiebehoud, zijn diverse aanbevelingen gedaan ten aanzien van de klimaatinstallatie.

 

 

© PHYSITEC 2018